LEARNING

Med teknik växer och utvecklas barn, unga och vuxna. Här inspireras du och bygger nya kunskaper och upplevelser. Välkommen att ta del av expectrums kurser och aktiviteter!

Aktiviteter för elever och lärare

Skolbesök

Ett av expectrums uppdrag är att bidra till ett ökat teknikintresse hos barn och unga. Ett viktigt område för det är våra aktiviteter för skolklasser. Här får eleverna till stor del arbeta praktiskt och fokus ligger på problemlösning, upptäckarlust och skaparglädje. Vi är två teknikguider som tar emot er. Självklart är alla våra aktiviteter kopplade till läroplanen.

Lärare programmerar med lego hos expectrum

Läraraktiviteter

Expectrum är ett utvecklingscentrum med stort fokus på dig som lärare. Vi vill stötta, fortbilda och inspirera inom teknik och naturvetenskap. Välkommen att ta del av vårt utbud!

Från och med höstterminen 2018 gäller de nya skrivningarna i läroplanen som omfattar digital kompetens och programmering i skolan. Detta ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitalisering påverkar individen och samhället. Och bland annat stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system. Programmering införs i ämnena matematik och teknik från åk 1-9.

Välkommen att delta i våra NT-grupper där vi tittar på teknikämnet och hur vi kan utveckla det i skolan. Vi utgår från Skolverkets moduler i teknik och

Att bli teknikpilot innebär att du som lärare får introduktion och kompetensutbildning att hålla aktiviteter hos oss inom teknik och naturvetenskap. Detta är en fantastisk möjlighet för dig att hålla egna lektioner på expectrum. Nedan bokar du din utbildning.

Här bokar du som teknikpilot den dag och tid du vill komma och hålla skolbesök hos oss. Du kan boka de aktiviteter du har gått tillhörande utbildning inom.

Lärare hämtar utlåningsmaterial till skola och NTA hos expectrum

Utlåningsmaterial skola

Prova något nytt och låna kostnadsfritt material till klassrummet! Vi har bland annat legomaterial som kan programmeras och små robotar som gärna flyttar in i ditt klassrum. Ett kreativt, roligt och intresseväckande material som utvecklar problemlösningsförmåga och teknikkunskaper. Till alla våra klassuppsättningar finns en digital 5-minuters utbildning så du vet hur du använder materialet. Du lånar vanligtvis materialet under en 2-veckorsperiod.

Att bygga, konstruera och lösa problem är en inlärningsprocess där eleverna själva är aktiva. Eleverna arbetar “hands-on” med vårt utlåningsmaterial, de experimenterar, bygger modeller och läöser utmaningar. Det skapar ett engagemang, uppmuntrar till kreativitet och utvecklar problemlösningsförmåga. Vilket material passar er bäst? Läs mer och boka nedan. 

Kom ihåg att även boka din tillhörande utbildning.

Lärare som vill använda sig av vårt lånematerial går först en utbildning på expectrum. Tillsammans går vi igenom materialet, hur det är uppbyggt och hur du kan använda det i klassrummet.

Kom ihåg att även boka den klassuppsättning du önskar låna.

NTA – Naturvetenskap och teknik för alla

NTA står för Naturvetenskap och teknik för alla. Målet är att alla barn och elever ska få möjlighet att möta de naturvetenskapliga ämnena och tekniken, i en undervisning som inspirerar till nyfikenhet och lust att lära.

Innan du börjar arbeta med något av NTA:s teman ska du först ha gått en introduktionsutbildning. Om temat du ska arbeta med är nytt för dig, ska du först gå en temautbildning.

Sista anmälningsdag temautbildningar VT20: 9 januari,2020
Sista bokningsdag för alla temalådor till VT20: 9 januari, 2020

Kvällskurser och aktiviteter

Barn, unga och vuxna som tidigt får känsla, självförtroende och intresse för teknik utvecklar sin kunskap, kreativitet och företagsamhet.

Hos oss har alla – från sex år och uppåt – möjlighet att programmera, bygga, konstruera och skapa.

Vill du gå en kurs tillsammans med ditt barn, barnbarn, bonusbarn eller fosterbarn? Anmäl dig till någon av våra aktiviteter som riktar sig till hela familjen.

På loven har vi aktiviteter riktade mot olika åldrar. Välkomna!

Sommarlov 2020

Ta chansen att vara med och påverka hur vår stad ska se ut! På köpet kommer du få chansen att lära dig mer om idéarbete, produktutveckling och 3D-teknik.

Var: Valfri plats! Du får digitalt material av oss!
För vem: Alla från 13 år och uppåt
Pris: Kostnadsfritt! Anmälan krävs.
Förutsättningar: Du behöver ha tillgång till dator (gärna med mus), en telefon eller surfplatta med kamera samt en e-postadress.

Digital sommarkurs 2020

Din favoritplats i Mälarporten

Ta chansen att vara med och påverka hur vår stad ska se ut! På köpet
kommer du få chansen att lära dig mer om idéarbete, produktutveckling
och 3D-teknik.

Var: Valfri plats! Du får digitalt material av oss!
För vem:
Alla från 13 år och uppåt
Pris:
Kostnadsfritt! Anmälan krävs.
Förutsättningar:
Du behöver ha tillgång till dator (gärna med mus), en telefon eller surfplatta med kamera samt en e-postadress.

Låter det intressant? Läs mer och anmäl dig här.

Scroll to Top